Transform Your History: En workshop i familjekonstellationer

familjekonstellationer stockholm

 

Transform Your History: En workshop i familjekonstellationer med Jivan.

6 December kl. 11-18

Under den här workshopen kommer vi att se djupare på och utforska en del av livet som vi ofta inte ser eller inte förstår: ursprungsfamiljens betydelse i vårt dagliga liv.

Med hjälp av metoden Familjekonstellationer kan vi förstå mer av hur våra till synes högst personliga känslor av t ex nedstämdhet, oro, prestationskrav, utanförskap eller trötthet är helt naturliga följder av vår uppväxt och även intimt sammanflätade med en väv av upplevelser som våra föräldrar, far- och morföräldrar eller generationer ännu längre tillbaka hade. Dynamiken och händelser vi upplevde i vår ursprungsfamilj påverkar alla aspekter av livet, inklusive relationer, arbete och hälsa.

Det här kan vara tecken på att du bär på familjemönster som försämrar din vardag nu:

  • Du har svårt att känna tillit till din partner, oavsett hur mycket kärlek hen visar dig
  • Du har sett att du återupplever sådant som dina föräldrar gick igenom, t ex skilsmässa, förluster, missbruk eller övergrepp.
  • Du har svårt att skapa och stanna i långvariga relationer.
  • Du känner dig ofta tröttare än du ”borde” göra.
  • Du känner sällan glädje i ditt liv.
  • Du lever i ett beroende/medberoende-förhållande.
  • Du trivs inte med ditt jobb och/eller har problem med pengar.

 

En workshop i Familjekonstellationer är en djupgående gruppterapimetod som kan hjälpa dig att komma framåt i delar av ditt liv där du upplever att du sitter fast. Den ger oss en möjlighet att med empati och förståelse lägga de tilltrasslade banden till ursprungsfamiljen bakom oss samtidigt som vi reparerar och stärker det goda vi fick där.

Vi kommer också att jobba med hur vi rent praktiskt kan gå vidare på nya vägar i livet. Familjekonstellationer syftar alltid till att gå mot något större och friare – en medvetenhet där vår sanna kreativitet och tillhörighet finns.

Workshopen avslutas med en Osho-kundalinimeditation.

Pris: 1250 kr

Du blir bjuden på ekologiska teer och snacks under halvtimmespausen mitt på dagen. Observera att vi inte tar någon längre matpaus.

Gruppens storlek är begränsad till 12 deltagare för att de deltagare som vill ska kunna få sin konstellation gjord.

Deltagare som inte får eller vill ha sin konstellation gjord i grupp får en personlig konstellation på Jivans mottagning på Östermalm som pågår i max en timme.

I samband med och under workshopen följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande Covid-19.

Adress: HumaNova, Skeppsbron 32
111 30 Stockholm

För anmälan och eventuella frågor, mejla: jivan@kindfulness.se eller ring 0760 455 299

 

 

“Half of your being consists of your mother and half of your being consists of your father. You are here because of them; if they were not here you would not be here. All that is happening to you is, in a way, because of them … One has to become aware of this …
“So whatsoever they have done, you have to feel grateful for. And whatsoever is happening to you and will happen to you, they remain the cause, they remain your foundation. So don’t forget the foundation, that’s all.”
Osho