Terapi & Stödsamtal

Man behöver inte ha några speciella skäl att gå i terapi, men det vanliga är att det är något i livet man vill förändra och förbättra. Det kan vara sådant som exempelvis har koppling till:

 • Relationsproblem, svårigheter att kommunicera med partnern
 • Låg självkänsla/dåligt självförtroende
 • Sjukdom, dålig hälsa som påverkar mentalt
 • Att man känner att livet måste ha mer att erbjuda, något större, men man vet inte vad
 • Oro och stress
 • Att man sitter fast i mönster man inte förmår bryta
 • Separation/skilsmässa
 • Utmaningar med bonusbarn
 • Problem i kommunikationen med familjemedlemmar, släkt, barn eller vänner/kollegor
 • Livskris eller stark sorg när någon som står en nära dör
 • Saknad livsglädje, nedstämdhet, en känsla av meningslöshet
 • Arbetsrelaterade problem

När vi förmår att stanna upp och se hur en situation faktiskt är – inte hur vi ser på den i stunden – då ser vi vad vårt nästa steg kan vara.

Ofta är vårt synsätt i stunden präglat av gamla föreställningar och tankar om vad vi “måste” eller “borde göra”. När vi kan befria oss från de begränsande föreställningarna och tankarna ökar vårt handlingsutrymme och vi kan påbörja den förändring vi längtar efter. Ofta kan det handla om att byta perspektiv – och ibland måste man titta lite bakåt innan man kan börja gå framåt, men långt ifrån alltid.

Som terapeut går jag med dig för att med, värme, fasthet och empati hjälpa dig att gå framåt genom att tända och rikta ljuset på det som är viktigt och att stödja dig så att du inte trampar snett.

 

Prova på-samtal

Jag träffar dig gärna för ett första samtal, där du kan fråga mer, jag kan berätta lite om hur vi skulle kunna jobba tillsammans och då du dessutom får möjlighet att utforska om du tror att jag är rätt terapeut för dig. För ett sådant “prova på-samtal” debiterar jag 450 kr, vilket är halva min normala taxa.

 Stödsamtal / rådgivning

Jag träffar ofta klienter som befinner sig i ett svårt läge i livet – men man upplever inte att man behöver terapi, utan snarare hjälp att hantera en svår situation och att komma vidare. Det kan vara under eller efter en separation, oro inför olika situationer, om man förlorat jobbet, sorgbearbetning, konflikter på jobbet och liknande.

Ibland kan det vara sådant som man inte orkar prata mer om med närstående och vänner, eller så är det sådant som man inte vill prata om med någon man känner.

Att under en period då få samtala med någon annan och få neutral spegling och andra perspektiv är till stor hjälp. Det behöver inte innebära att man förändrar sin situation på några genomgripande vis, man kanske istället ser att det finns andra sätt att hantera den som man känner sig lugn och nöjd med.

Kontakta mig

terapi-stockholm-samtalterapi-enskild-stodsamtal