Workshop för par: Bli bättre att nå fram

Workshop för par: Bli bättre på att nå fram

Något av det svåraste i en parrelation är de laddade samtalen som blir till diskussioner som blir till gräl eller tystnad. Särskilt dem som vi upprepar om och om igen utan att komma närmare någon lösning. Det är som att man sitter fast och det är lätt att känna sig hopplös, frustrerad och ensam när det inte går att komma vidare tillsammans med den människa man älskar. Vi känner oss sårade och sårar ibland vår partner – och i de stunderna kan det kännas helt omöjligt att bryta mönstret.
Men det går – och vi vill gärna visa, berätta om och tillsammans utforska några egentligen ganska enkla sätt att börja slå in på en väg som leder till bättre kommunikation och skapar närhet och förståelse.

På den här workshopen får du lära dig att förstå och börja använda några enkla ”verktyg” som förbättrar din kommunikation med din partner – och ni får chansen att på egen hand prova på dem tillsammans, ställa frågor till oss och fördjupa er.
Det här sättet att kommunicera kan radikalt förändra er relation, och dina relationer med andra människor i ditt liv.

Alla par är varmt välkomna att delta och ni behöver inte ha gått i parterapi eller ha några andra förkunskaper för att tillgodogöra er det vi gör på den här workshopen. Allt som behövs är viljan att få det bättre tillsammans.

Språk: Svenska och engelska

Workshopen leds av parterapeuterna Alf Galfvensjö och Jivan Dios, som ni kan läsa mer om på www.battretillsammans.sewww.ettbattreliv.se (Alf) – www.kindfulness.se (Jivan)

English:

Couples Class: Easy Steps to Better Communication

One of the most painful things in a relationship is an argument, especially the ones that we keep repeating, over and over again, with no solution in sight. It’s easy to feel stuck, hopeless, frustrated and alone, when we can’t get through to the person we love the most. We end up hurt and hurting our partner. At that moment, we just simply can’t imagine a way out of this vicious cycle.

We are here to tell you that there is a way out of this painful way of expressing and communicating. You can learn surprisingly simple ways to create easier, more loving exchanges with your partner. Intimacy and closeness happen!

In this online class, you will learn easy steps to better communication with your partner. We will be teaching some basic tools and supporting you through experiential exercises that you will practice together with your partner during this class.

Better communication skills can transform your relationship with your partner as well as everyone else you speak to!

All couples are warmly welcome. No previous couples work is needed to join this class.

Language: English and Swedish

This class will be lead by couples therapists Alf Galfvensjö and Jivan Dios

For more about Alf and Jivan, visit www.battretillsamans.se
Alf: www.ettbattreliv.se
Jivan: www.kindfulness.se